Náš dopad

Sector Education 3
Culligan Image

Pozitivní dopad na celém světě

Jsme přesvědčeni, že používání jednorázových plastů a energetická neefektivnost by měly být minulostí. Šokující je, že z jednoho milionu plastových lahví zakoupených každou minutu se recykluje pouhých 9 %. Ve společnosti Culligan jsme hrdí na to, že naše řešení pitného režimu mohou snížit spotřebu jednorázových plastových lahví.

Culligan Image

Řešení dnešních problémů

Udržitelnost je komplexní výzva a do budování udržitelnějšího světa se musíme zapojit všichni. Věříme, že čistší a zdravější voda pomůže zlepšit kvalitu života lidí po celém světě a je klíčem k řešení některých výzev, jaké na nás čekají v budoucnu.

Naším cílem je dělat vše, co je v našich silách, tam, kde můžeme skutečně něco změnit. Proto jsme sestavili seznam závazků, které se úzce pojí s Cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje a které slouží jako středobod naší snahy vybudovat lepší svět.

Znečištění

Za minutu se na světě spotřebuje 1 milion plastových lahví na jedno použití.

Zdraví

Nově vznikající kontaminanty ve vodě způsobují závažné problémy v oblasti veřejného zdraví.

Svět

2,2 miliardy lidí nemá přístup k čisté pitné vodě.

Klima

Očekává se, že globální emise skleníkových plynů zvýší do roku 2100 teplotu o 3 °C.

Náš přístup k udržitelnosti

Podívejte se na náš dosavadní postup a kroky, které podnikáme, aby byl náš přínos ještě větší.

#1
dodavatel prémiové pitné vody s největším zaměřením na ekologii a udržitelnost
40 mld.
miliard plastových lahví na světě méně díky produktům Culligan
12 mld.
ušetřených jednorázových plastových lahví ročně díky každému novému výdejníku vody
o 50%
menší poptávka po domácích čisticích prostředcích díky změkčovačům vody a řešení Culligan
13 mil.
domovů a 140 milionů kanceláří po celém světě pije naši čistou pitnou vodu
91%
snížení uhlíkové stopy díky používání výdejníků vody namísto jednorázových plastových lahví