NÁŠ DOPAD

Pozitivní dopad na celém světě

Od mikroskopických organismů po obří města. Voda dává život všem. Svět dnes čelí nespočtu výzev, od klimatických změn po rovnost lidí, výzev, které je možné překonat jedině globální snahou.

Firma Culligan si klade za cíl vybudovat lepší a udržitelnější svět zlepšením našeho společenského i ekologického dopadu.

.

Planet Earth and a glass as foreground

Hand picking up plastic bottle from sea

Řešení dnešních problémů

Řešení dnešních problémů

Udržitelnost je komplexní výzva a do budování udržitelnějšího světa se musíme zapojit všichni. Věříme, že čistší a zdravější voda pomůže zlepšit kvalitu života lidí po celém světě a je klíčem k řešení některých výzev, jaké na nás čekají v budoucnu.

Naším cílem je dělat vše, co je v našich silách, tam, kde můžeme skutečně něco změnit. Proto jsme sestavili seznam závazků, které se úzce pojí s Cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje a které slouží jako středobod naší snahy vybudovat lepší svět.

PŘEČTĚTE SI ESG-REPORT (PDF) →

Znečištění

Za minutu se na světe spotřebuje 1 milion plastových lahví na jedno použití.

Zdraví
Nově vznikající kontaminanty ve vodě způsobují závažné problémy v oblasti veřejného zdraví.
Svět
2,2 miliardy lidí nemá přístup k čisté pitné vodě.
Klima
Očekává se, že globální emise skleníkových plynů zvýší do roku 2100 teplotu o 3 °C.

Náš přístup k udržitelnosti

Podívejte se na náš dosavadní postup a kroky, které podnikáme, aby byl náš přínos ještě větší.


Naše závazky

Od vývoje produktů po servis a údržbu. Jsme zavázáni být prospěšní lidstvu – a planetě Zemi.

Proč si ceníme rozmanitosti, začlenění a transparentnosti

Autentické vedení

Přispívat k lepšímu a udržitelnějšímu světu v sobě skrývá víc než jen ekologickou iniciativu. Zaměřujeme se také na důležité společenské problémy, jako je diverzita, rovnost a inkluze.

Jako společnost s globálním dosahem a zaměstnanci různých národností a původů usilujeme o vytvoření kultury, která motivuje každého jednotlivce, aby přispěl svými jedinečnými zkušenostmi a pohledy na věc. Věříme, že budování pracovní síly složené z širokého spektra kultur, ras, etnických původů, věkových skupin, pohlaví, sexuálních orientací, genderových identit a fyzických schopností je více než správné – je to základ našeho úspěchu.

People tallking

Přečtěte si o firmě Culligan více